Oferujemy unikatowe na rynku polskim szkolenia przygotowujące do pobytu w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych, kulturowych i w strefie konfliktu. Specjalizujemy się w krajach pozaeuropejskich, zwłaszcza obszarze byłego ZSRR, Azji, Afryce i Ameryce Południowej (patrz zakładka „O nas”).

Przygotowujemy na zetknięcie z inną kulturą i klimatem, uczymy komunikacji z miejscową ludnością, pomagamy uniknąć nieporozumień i konfliktów wynikających z braku wiedzy. Uczymy zachowania w sytuacjach kryzysowych. Łączymy teorię z praktyką, z naciskiem na praktykę. (patrz zakładka „Szkolenia”).

Dlaczego? Sami wielokrotnie byliśmy świadkami i uczestnikami sytuacji kryzysowych wynikających zarówno z uwarunkowań środowiska naturalnego, jak i z konfliktów pomiędzy lokalną ludnością a przybyszami z zewnątrz. Z naszych obserwacji wynika, że źródłem tych ostatnich jest najczęściej nieufność, niezrozumienie i niewiedza. Niezależnie od genezy, każda taka sytuacja stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia stron zaangażowanych. Odpowiednie przygotowanie pozwala to ryzyko zminimalizować, zaś profesjonalny trening ułatwia przejście przez sytuację kryzysową. Sprawdziliśmy to w praktyce.